homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshopsTweeBee helpt mensen om te komen tot persoonlijke ontwikkeling in werk en/of privé. Dat kan individueel of in groepsverband. Door coaching of training. Maar vooral door een aanpak op maat!

TweeBee is specialist in welzijn, communicatie & professionalisering in het onderwijs. We gaan er vanuit dat het personeel het kapitaal is van elke onderneming. Zo zijn leerkrachten die zich goed voelen, goed communiceren en zich blijvend willen professionaliseren, van onschatbare waarde voor elke school.

Coaching
TweeBee coacht bij vragen rond werk, balans werk/privé, zingeving en algehele persoonlijke ontwikkeling.
Ook coachen we het management op vraagstukken rond strategie, leidinggeven, versterking van positie en persoonlijk functioneren.
En coachen we wanneer 'presteren' centraal staat zoals bij het ontwikkelen van individuele competenties en het verbeteren van teams in hun functioneren.

Training
TweeBee werkt vooral vraaggericht. U heeft een vraag en wij bieden een antwoord. Zo heeft TweeBee al trainingen en workshops gerealiseerd voor beginnende leerkrachten, professionals met jonge kinderen, seniorleerkrachten, directeuren en leidinggevenden. En voor schoolteams over bijvoorbeeld het omgaan met werkdruk en het stimuleren van mobiliteit.

Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code