homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshops

"Een plus een is drie"

Workshop Verbinding

Wie
Deze workshop is gemaakt voor nieuw samengestelde teams waarvan de leden samen een goede start willen maken met hun samenwerking . Maar ook voor teams die een nieuwe taak of werkwijze gaan hanteren.
Daarbij gaat TweeBee ervan uit dat het geheel meer is dan de som van de delen.

Inhoud
Op een speelse en teamvormende wijze worden teamleden geïnspireerd de krachten te bundelen en zo de kwaliteit van hun inhoudelijke samenwerking vorm te geven.

Vorm
Eenmalige workshop van 3 uur waarin verschillende werkvormen elkaar snel afwisselen.

Resultaat

  • Neuzen dezelfde kant uit: elk teamlid heeft een eigen actiepunt geformuleerd dat bijdraagt aan het bereiken van het teamdoel
  • Zicht op kwaliteiten en valkuilen van het team
  • Aanzet tot een open en respectvolle aanspreekcultuur
Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code