homeover-tweebeecoachingtrainingenworkshops

"Sterke teams kennen de kracht van het verschil"

Teambegeleiding

Wie
TweeBee heeft teambegeleiding ontwikkeld voor teams en afdelingen die beter zicht willen krijgen op de kwaliteiten van de teamleden en een professioneler aanspreekcultuur willen realiseren.

Inhoud

  • Wat wordt er allemaal gedacht, maar niet uitgesproken?
  • Ken elkaars kwaliteiten en kracht en maak er gebruik van
  • Bewustzijn van en omgaan met verschillende belangen
  • Voorkomen van / omgaan met conflicten
  • Creëren van een feedbackcultuur

Vorm
Aan het begin bepaalt het gehele team de doelstellingen van het teamcoachtraject. Hieraan wordt vervolgens in een vooraf bepaald aantal sessies gewerkt. Tijdens en na afloop van het traject bekijken we in hoeverre de doelstellingen zijn bereikt.

Resultaat
Het team:

  • Voelt zich onderling verbonden door de gezamenlijke doelen. Elk teamlid voelt ook de onderlinge afhankelijkheid.
  • Heeft vertrouwen in elkaar, respecteert elkaar en weet gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
  • Communiceert effectiever; de leden communiceren opener en spreken elkaar respectvol aan op gemaakte afspraken
  • Spreekt niet over elkaar maar met elkaar en lost problemen of conflicten op.
Ontwerp en realisatie: reclamebureau de Code